Για παράδειγμα, W6423 ή 399490


Ο κωδικός συσκευής είναι ένας αριθμός 6 ψηφίων, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής ή στο δελτίο εγγύησης.