Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εταιρείες:

  • ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia,  ενεργώντας ως βασικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εταιρειών που παράγουν ή/και εμπορεύονται συσκευές των εμπορικών σημάτων εταιρειών του Ομίλου Hisense Europe (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko and Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).
  • Gorenje, 17ο χλμ Θεσσαλονίκης - Σερρών, Τ.Θ 10 278, 541 10 Θεσσαλονίκη.

(Αμφότεροι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων εφεξής: Εταιρεία)

Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σεβόμενοι τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλους ισχύοντες κανονισμούς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εκτός από τον σεβασμό του ΓΚΠΔ και σε σχέση με άτομα από ορισμένες δικαιοδοσίες (Καλιφόρνια, Καναδάς, Μεξικό, Ρωσική Ομοσπονδία), η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων σέβεται επίσης και άλλες πιθανές σχετικές νομοθεσίες. Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που αναλαμβάνουμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των προϊόντων μας, των πελατών μας, των πιθανών πελατών ή/και των χρηστών του ιστότοπου.

Εκτός από την πολιτική προστασίας δεδομένων του υποκειμένου:

  • Υιοθετήσαμε μια εσωτερική διαδικασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Υιοθετήσαμε την πολιτική περί cookie, η οποία ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των προϊόντων μας, των πελατών μας, των πιθανών πελατών ή/και των χρηστών του ιστότοπου.
  • Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με όλες τις ερωτήσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Εκπαιδεύουμε τακτικά τους εργαζομένους σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων.
  • Ελέγχουμε τακτικά τα συστήματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και προτείνουμε βελτιώσεις.
 
Η εταιρεία Gorenje GSI, d.o.o. δεσμεύεται να παρέχει επαρκές επίπεδο εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε Υποκείμενου των δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Web και λύσεις της εταιρείας. Για τα συλλεγόμενα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα εφαρμόζονται επαρκή φυσικά και λογικά μέτρα ασφάλειας. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατόπιν συναινέσεως, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται έως ότου το Υποκείμενο των δεδομένων να ενημερώσει ρητώς την εταιρεία για την ανάκληση της συναίνεσής του.
 
Κανένα τμήμα των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταφέρεται σε τρίτες χώρες.
 
Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνει της έγκρισης της εταιρείας Gorenje GSI, d.o.o. και επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή κατάρτιση προφίλ επί των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: gdpr@gorenje.com.
 
Για οποιοδήποτε θέμα εσφαλμένων χειρισμών αναφορικά με την επεξεργασία και τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Gorenje GSI, d.o.o., μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
 
 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
 
 
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600
 
Φαξ: 210 6475628
 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr