Καταχωρίστε το προϊόν σας
  • Ταχύτερη πρόσβαση στην υποστήριξη
  • Όλες οι πληροφορίες σε ένα σημείο
  • Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο δικό σας προϊόν

Κέντρο υποστήριξης ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η υπηρεσία ενιαίου αριθμού τηλεφώνου για ολόκληρη τη χώρα.

Βρείτε ένα κέντρο σέρβις

Βρείτε την επόμενη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών κοντά σας για επαγγελματική και γρήγορη βοήθεια με τις μεγάλες οικιακές συσκευές σας.

Αίτημα για σέρβις/επισκευή

Υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης για το προϊόν σας εύκολα και γρήγορα, μέσω διαδικτύου.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο σειριακός αριθμός της συσκευής σας.

Αίτημα υποστήριξης